DAFA AirStop System®

- komplett ångspärrprogram för invändig tätning

DAFA AirStop System är det mest effektiva och säkra tätningssystemet för ångspärrar. Produktserien stöder hållbart bygge och minskar energiförbrukningen
till förmån för miljön. 

 

DAFA:s funktions- och produktgaranti

DAFA erbjuder en mycket attraktiv funktions- och produktgaranti på 15 respektive 30 år.

Garantisymboler 30 15 Se


    Luk
    Kontakt