Strategi

DAFAS VISION 2016

Vi vill växa på utvalda strategiska marknader med fokus på nära kundrelationer och utveckling av innovativa kvalitetsprodukter och lösningar.

Vi vill uppnå resultat i särklass genom bättre samarbete, effektiva arbetsprocesser, hög kvalitet i alla led och hög prioritering av de viktigaste insatserna.

Vi har en arbetsplats där framgångsandan dominerar rädslan för att misslyckas, och vi motiveras av att nå våra mål tillsammans och fira våra framgångar.

DAFAS MISSION

DAFA bidrar med med bärkraftiga och hållbara lösningar som tätar, dämpar och skyddar. Vårt mål är att kunden ska uppleva mervärde i samarbetet med DAFA.

DAFAS VÄRDEN

I DAFA har vi fyra grundläggande värden som ligger till grund för allt vi gör:

  • Affärsorienterad
  • Ansvar
  • Förändring
  • Samarbete


Utveckling av strategi 2016 – fokus och förnyelse

DAFAs strategi har kontrollerad tillväxt som främsta mål. Den består av komponenterna vision, mission och värden samt en strategisk handlingsplan som uppdateras löpande. Dessa fyra komponenter utgör fundamentet för utvecklingen av DAFA som företag.

 


Luk
Kontakt