PreviousNext

R&D

DAFAs konstruktions- och utvecklingsavdelning fokuserar dagligen på utveckling och innovation i nära samarbete med våra kunder. Detta är en viktig del av DAFAs företagsfilosofi.

Tillsammans med vår konstruktions- och utvecklingsavdelning kan du redan i utvecklingsfasen försäkra dig om att få en optimal lösning i fråga om både funktion och ekonomi.

Vi kan därmed erbjuda dig teknisk expertis inom vårt arbetsområde och delta i projekt och utvecklingsarbete där vi hjälper dig ta fram en ny profil- eller emballeringslösning eller ett nytt trä-/aluminiumsystem o.s.v.

Vi kan bidra med

  • nya idéer för dina lösningar
  • att välja nya material
  • att ta fram förslag till lösningar och framställa prototyper
  • att optimera material
  • att genomföra olika tester och prov.

Den ovanstående listan ska inte ses som komplett, utan som ett exempel på arbetsuppgifter som våra tekniker kan hjälpa till med.

Våra tekniker har flera års erfarenhet och kunskap om tätning, dämpning och skydd, och de kommer alltid att sträva efter att skapa lösningar och ge råd utifrån de senaste teknikerna och rönen inom det aktuella området.

Om du vill ta vara på alla chanser kan vi erbjuda tät kontakt och osynligt skydd!

Kontakta vår säljavdelning inför nästa arbetsuppgift eller projekt. Våra medarbetare kommer att utgå från dina behov och se till så att du kommer i kontakt med en tekniker som kan ge råd och föreslå en lösning.


Luk
Kontakt