PreviousNext

Kvalitet

Kvalitet är inte bara en handling för oss, det är en vana

Kvalitet är en integrerad del av våra värderingar och vårt sätt att arbeta och tänka. Alla våra arbetsprocesser, både administrativa och produktionsmässiga, kännetecknas av jämn och hög kvalitet. Jämn kvalitet uppnår vi bland annat genom att fokusera på stabila processer.

Kvaliteten är definierad och förankrad i arbetsprocesser, vilket kontinuerligt bidrar till att säkerställa att ständiga förbättringar sker i kvalitetsslingor - inklusive lärande, utveckling och förebyggande. Kvalitetsmedvetenhet och närvaro vid produktionen är avgörande parametrar för vår kvalitetssäkring av produktionsprocesser. Bland annat bidrar Leantavlor i administrationen och produktionen till engagemang och känsla av ägandeskap för kvaliteten som helhet inom DAFA.

Kvalitetdivider

Ökade kundkrav på kvalitetsdokumentation
Som leverantör till vind- och bilindustrin verkar vi i enlighet med strikta kundkrav och olika kvalitetsstandarder, vilket kontinuerligt bidrar till att förbättra vår kvalitetsnivå. Därför är PPAP (Production Part Approval Process) en del av vår kvalitetsvardag.

Dessutom arbetar vi ständigt med att öka vår kompetens och våra färdigheter inom produktion och mätning av objekt, därför investerar vi löpande i ny produktions- och mätutrustning.

Ökade kundkrav på toleranser och mätning av nya material har bidragit till den senaste investeringen i optisk mätutrustning.

Berätta för oss om dina kvalitetskrav
Genom en nära dialog med dig som kund definierar vi ramarna för innovativa lösningar och kvalitetskrav. Vi ser oss själva som en rådgivande sparringpartner och vi tror på att optimerade, kundanpassade kvalitetslösningar skapas när fackmän arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål Därför kan du tryggt ställa höga kvalitetskrav på oss.


Luk
Kontakt