Cookies and personal data

DAFA A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Tel.: +45 87 47 66 66
Email: dafa@dafa.dk
CVR no.: DK 17630180

Cookies och personuppgifter

Cookie-policy
Cookies används på i stort sett alla webbplatser nuförtiden. I många fall är cookies en förutsättning för att kunna erbjuda olika tjänster på webbplatser.

En cookie är en liten datafil som sparas på användarens dator, så att datorn ”känns igen” av webbplatsen. Cookies kan användas till exempel för att sammanställa användningsstatistik om webbplatsen.

En cookie är en passiv fil som inte kan samla in information från användarens dator. Filen kan inte heller sprida virus eller annan skadlig kod.

Cookies på www.dafa.se

På DAFA:s webbplats, www.dafa.se, används cookies för att förbättra användarupplevelsen och registrera hur webbplatsen används. Den insamlade statistiska informationen anonymiseras och kan inte spåras tillbaka till specifika användare.


På www.dafa.se används följande typer av cookies:


Google Adwords och Microsoft Bing - sökmotorannonsering

Cookies från Google AdWords och Microsoft Bing gör det möjligt att bevaka effekterna av annonser som visas på Google, Bing, Yahoo osv. när användarna utför sökningar. Sådana annonser bör ha så hög relevans som möjligt, och cookies kan användas för att visa om användaren lyckades hitta den webbplats, produkt eller information som eftersöktes.


Dessa cookies används också för att anpassa sökningarna efter hand, så att de blir mer effektiva.

Cookies från de här källorna kan användas i remarketing-kampanjer i Google Display Network. Adwords-cookies lagras i 30 dagar.


Google Analytics - användarundersökningar

Google Analytics samlar in trafikdata på www.dafa.se (förstapartscookies), till exempel information om vilka sidor och element som används mest på webbplatsen. Webbredaktören använder statistik från Google Analytics för att göra www.dafa.se mer användarvänligt.


Facebook Pixel

Webbplatsen använder en s.k. pixel för att hämta en cookie från Facebook till användarens webbläsare. Den hämtade cookien används för att mäta, optimera och skapa målgrupper för användning av annonser på Facebook. I vissa fall kan Facebook koppla dessa data till användarens Facebook-profil, och använda dem för egna marknadsföringssyften.


Favorit-cookie

Vi vill visa innehåll som är så relevant som möjligt för användaren. Därför ger vi användaren möjlighet att välja vilka segment som är av störst intresse. Användarens val påverkar vilket innehåll som visas på vår webbplats.


Dela eller visa innehåll från sociala medier

På vår webbplats finns inbäddat innehåll från sociala medier som YouTube. Sådana webbplatser kan lämna cookies som vi inte har något inflytande över och som därför är så kallade tredjepartscookies. Inbäddade cookies från följande tredjepartstjänster kan lämna cookies i din webbläsare. Följ länkarna för att få reda på hur de olika tjänsterna använder cookies:


Hur tar jag bort cookies?

Genom att besöka www.dafa.se godkänner du användning av cookies, men du kan när som helst ta bort dem igen. Det gör du genom att besöka följande webbplats: http://www.fdih.dk/cookies/slet-dine-cookies. Alternativt kan du använda webbläsarens internetinställningar för att ta bort oönskade cookies.


Varför berättar vi om cookies?

Alla danska webbplatser är skyldiga att informera om vilka cookies som placeras på användarnas maskinvaror. Informationen måste uppfylla kraven enligt Executive Order on Information and Consent required in case of Storing or Accessing Information in End-user Terminal Equipment (direktiv rörande obligatorisk informations- och samtyckesplikt vid lagring eller åtkomst av information på slutanvändares utrustning).


Personuppgiftspolicy
När du besöker vår webbplats registrerar vi (DAFA A/S) endast data som du själv har gett oss tillgång till, till exempel genom att delta i en tävling eller enkätundersökning, eller genom att anmäla dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev.


Vi kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra dina personuppgifter till tredjeparter, såvida du inte i förväg har gett oss ditt medgivande.

Vi registrerar personuppgifter i syfte att leverera bästa möjliga service till våra kunder och andra som är intresserade av vad vi gör.


Vi registrerar följande data

Kontaktinformation: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den här informationen registrerar vi eftersom vi vill kunna skicka nyhetsinformation till alla som är intresserade av det.


Skydd av personuppgifter

Enligt dansk lag om personuppgiftsskydd, är vi skyldiga att lagra dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar registrerade personuppgifter i okrypterat format i databaser som skyddas mot obehörig åtkomst, och vi uppdaterar våra säkerhetsrutiner regelbundet, för att säkerställa att våra data om dig hanteras korrekt och att du kan utöva dina rättigheter som användare. När data överförs via internet kan vi dock inte garantera 100 procents säkerhet. När data överförs och lagras elektroniskt finns det risk för att obehöriga får åtkomst till informationen. Du överlämnar därför dina personuppgifter på egen risk.


Vi behåller registrerade personuppgifter så länge som vi behöver dem för att kunna leverera god service till dem som besöker www.dafa.se. Om du själv har bett att DAFA A/S skickar dig nyheter och information via e-post och sms, behåller vi dina data tills du säger till oss att ta bort dem från vår databas.


På grund av den snabba utvecklingen på internet kanske det blir nödvändigt för oss att ändra vår personuppgiftspolicy. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter. Om väsentliga ändringar görs, informerar vi om det via ett meddelande på webbplatsen.


Du har alltid möjlighet att få reda på vilka data vi har registrerat om dig. Om vår information om dig visar sig vara felaktig eller vilseledande har du rätt att kräva att informationen korrigeras, tas bort eller blockeras. I enlighet med dansk lagstiftning om skydd av personuppgifter kan du när som helst motsätta dig behandling av information som rör dig. Du kan också när som helst återkalla ditt medgivande.


Tredjeparters innehåll, webbplatser, tjänster osv.

Webbplatsen kan visa, innehålla eller erbjuda innehåll från olika källor, inklusive andra användare och tredjeparter. Vi tar inte på oss något ansvar för sådant innehåll från andra användare och/eller tredjeparter. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och tjänster som vi inte har något inflytande över. Vi ansvarar inte för sådana webbplatser eller tjänster, eller för någon eventuell kommunikation mellan dig och tredjeparter via sådana webbplatser och/eller tjänster. Din användning av sådana webbplatser och/eller tjänster osv. sker efter eget gottfinnande och kan omfattas av särskilda villkor.


Förbehåll

Alla upphovsrätter, domännamn, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter som används eller visas på webbplatsen ägs av oss och våra licensgivare.


Ytterligare frågor

Du får gärna kontakta oss på dafa@dafa.dk om du har ytterligare frågor om cookies eller personuppgifter på www.dafa.se.

Kontakt